Пријава учесника

Обука школских администратора основних и средњих школа за рад у систему за управљање учењем Мудл
Молимо Вас да податке упишете ћириличним писмом!


Попуњавањем овог формулара дајем свој пристанак за обраду мојих личних података, у смислу члана 10 Закона о заштити података о личности, које сам унео/ла у електронски формулар. Обраду података може да обавља само Руковалац података, стриктно у складу са Законом о заштити података о личности. Више информација >